1Lăudați pe Domnul! Robii Domnului, lăudați, lăudați Numele Domnului!
2Fie Numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac!
3De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4Domnul este înălțat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuiește atât de sus?
6El Își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ.
7El ridică pe sărac din țărână, înalță pe cel lipsit din gunoi,
8ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

Pot adăuga comentarii doar membrii înregistrați pe site!