1Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
2Sămânța lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
3El are în casă bogăție și belșug, și neprihănirea lui dăinuie în veci.
4Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător și drept.
5Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate!
6Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ține în veci.
7El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
8Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui.
9El este darnic, dă celor lipsiți; milostenia lui ține în veci; capul i se înalță cu slavă.
10Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

Pot adăuga comentarii doar membrii înregistrați pe site!