1Lăudați pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare.
2Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc.
3Strălucire și măreție este lucrarea Lui, și dreptatea Lui ține în veci.
4El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător și milostiv.
5El a dat hrană celor ce se tem de El; El Își aduce pururi aminte de legământul Lui.
6El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor.
7Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,
8întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire.
9A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt și înfricoșat.
10Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci.

Pot adăuga comentarii doar membrii înregistrați pe site!