Biserica Penticostală Betel Rădăuți
Urmărește transmisia LIVE
Psalmul 46:1-3
Psalmul 91:1-7

Salutul bisericii

"Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin." (Evrei 13:20-21)

Transmitm LIVE în fiecare duminică între orele 9.00-12.00 și 18:00-20.00 și în fiecare joi între orele 19:00-21.00